Bioróżnorodność Opolszczyzny z Lotu Ptaka

http://bioeko.rzpwe.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/12/logo80px-1.pngSzkoła Podstawowa przystąpiła do projektu ,,Bioróżnorodność Opolszczyzny z Lotu Ptaka”. Zakłada on wiele ciekawych działań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli w tym: udział w wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczki, konferencje, warsztaty, szkolenia, festiwale i konkursy dla uczniów. Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w aspekcie bioróżnorodności oraz kształtowanie postaw szacunku wobec różnych gatunków roślin i zwierząt. Projekt realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.