HISTORIA

Katolicka Szkoła Podstawowa w Opolu istnieje od 2004 roku. Na początku mieściła się przy ul. Olimpijskiej na opolskiej Malinie. Była to mała szkoła, klasy liczyły po ok. 10 osób. Pierwszym dyrektorem była pani Jolanta Janeczko (lata 2004-2007), następnie – pani Kinga Baron (lata 2007-2009) oraz pani Danuta Drabik (lata 2009-2013).

Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku przy ul. Rejtana. Dyrektorem gimnazjum była pani Jolanta Janeczko i pani Gabriela Seifert-Knopik, która pełniła tę funkcję do 2007 roku. Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się dla szkoły przeprowadzką na ul. Budowlanych, a nowym dyrektorem została pani Maria Dragon. W sierpniu 2009 roku gimnazjum uzyskało samodzielny budynek przy ul. Niedziałkowskiego. We wrześniu 2010 roku utworzono w nim również Liceum Ogólnokształcące SPSK.

We wrześniu 2013 roku uruchomiono Przedszkole SPSK przy ul. Czaplaka w Opolu. Siedziba przedszkola stała się jednocześnie nowym adresem szkoły podstawowej, którą przeniesiono z ul. Olimpijskiej i powierzono kierownictwu p. Marii Dragon.

W czerwcu 2014 roku podjęto decyzję o zakupie nowego budynku dla wszystkich opolskich szkół SPSK. Od października szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum mieściły się we wspólnym lokum przy ul. Plebiscytowej 5 aż do 2018 roku, kiedy to w związku z reformą edukacji w Polsce ostatecznie wygaszono gimnazjum.

W 2019 roku otworzono przy Plebiscytowej 5 również Technikum SPSK, które kształci techników informatyków i techników logistyków.

Obecnie w budynku Szkół Katolickich mieści się Przedszkole SPSK, Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. Świętej Rity, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK oraz Technikum SPSK, które po naszym gimnazjum przejęło imię Świętej Teresy Benedykty od Krzyża. We wrześniu 2020 roku odbyła się wielka uroczystość nadania Liceum SPSK imienia Świętego Stanisława Kostki.