Konkurs dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ASTROLABIUM

W imieniu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Akademia Astronomii, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich uczniów do udziału w konkursie astronomicznym „Astrolabium”. Rejestracja uczestników będzie trwała do końca marca 2017 roku, zaś konkurs odbędzie się w każdej zgłoszonej szkole w kwietniu 2017 roku.

Celem Konkursu jest propagowanie nauk ścisłych, a szczególnie astronomii i badań kosmicznych, wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo w konkursie pozwoli pogłębić dotychczasową wiedzę z astronomii, jak również wpłynąć na rozwój nowych pasji.

Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu przez uczniów ciekawych doświadczeń konkursowych, przygotowanych specjalnie na potrzeby każdej z grup wiekowych. W ramach ich wykonywania, uczniowie zmierzą się ze współczesnymi problemami świata nauki posługując się takimi samymi metodami i narzędziami jakie wykorzystują naukowcy. Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia samodzielnie lub pod okiem nauczyciela zarówno w ramach lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych. Dzięki wykonaniu doświadczeń uczniowie nie tylko poznają tajemnice otaczającego nas Wszechświata, ale
również zdobywają nowe umiejętności.

Drugi etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu testu w zgłoszonych szkołach, który będzie sprawdzianem umiejętności i wiedzy zdobytych zarówno podczas wykonywania doświadczeń, jak i we własnym zakresie.

Dla uczestników z największą liczbą punktów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo w Konkursie uczniów z danego poziomu będzie największe, zostaną nagrodzone możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Astronomicznych prowadzonych przez specjalistów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.astrolabium.org

Z wyrazami szacunku,
Barbara Handzlik
Koordynator konkursu „Astrolabium”

KONKURS JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH. SZKOLNYM ORGANIZATOREM KONKURSU JEST NAUCZYCIEL FIZYKI – MIECZYSŁAWA SZEJNA.

UWAGI:
1/ – KONKURS JEST PŁATNY (8 zł)
2/ – UDZIAŁ W PIERWSZYM ETAPIE NIE JEST OBOWIĄZKOWY