KONKURSY

Home / KONKURSY


Tutaj znajdziecie informacje o szkolnych konkursach, a także o tych, które są organizowane przez opolskie instytucje.
Zachęcamy do uczestnictwa i pokazywania swoich talentów 🙂

stopka

Dla młodych czytelników i nie tylko: Konkurs Pisu Pisu. Do wygrania atrakcyjne nowości wydawnicze.

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

 

 

 

KONKURSY PLASTYCZNE – MAJ/CZERWIEC 2018:

REGULAMIN_MAJÓWKA W SKANSENIE 2018

Regulamin-Konkursu_Moja_Europa_2018

WUOZ w Opolu – regulamin – konkurs plastyczny 2018

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

Regulamin-konkursu-fotograficznego-Bez-samorządności-by-nie-było

KONKURSY LITERACKIE:

regulamin Młodego Literata

Już niebawem 15-17 czerwca w Opolu odbędzie się wielkie święto czytelników – 3. Festiwal Książki. Z tej okazji organizatorzy zapraszają na szereg spotkań autorskich, prelekcji, wystaw i koncertów. Zachęcamy się do zapoznania z najnowsza, bogatą ofertą wydawniczą (możliwość zakupu książek z dużym rabatem). Dla uczniów coś specjalnego: Przygoda z książką w tle.

Regulamin-konkurs-Festiwal-Książki-2018r.

Zapraszamy również do udziału w Małym Opolskim Dyktandzie. Tekst dyktanda przeczyta znana polska aktorka, Pani Joanna Jabłczyńska, natomiast o językowych zawiłościach opowie oraz odpowie na wszelkie pytania Pan Michał Rusinek, polski literaturoznawca, tłumacz i pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, autor wielu książek, w tym „Pypci na języku” oraz zbioru felietonów poświęconych zjawiskom językowym.

Sprawdźcie, z jakim tekstem zmierzyli się uczestnicy w ubiegłym roku: http://festiwalksiazki.pl/ii-wielki-opolskie-dyktando-tresc%5B/%5D?

 


Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. (piątek). Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 2 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

proponowane_utwory_

proponowane_utwory_-_plener_poetycki_w_lambinowicach

regulamin


WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO POETY

Zachęcamy uczniów klas VII oraz gimnazjalistów do udziału w prestiżowym konkursie recytatorskim, w którym od lat osiągamy sukcesy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wygrała go Ludwika Gołaszewska-Siwiak, a laureatem II miejsca został Paweł Dudek. W tegorocznej edycji organizatorzy zachęcają do recytacji wierszy Stanisława Barańczaka.

Konkurs Jednego Poety

Fot. Culture.pl

Wszystkich młodych pisarzy i poetów, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, zachęcam do podzielenia się swoją twórczością i udziału w ogólnopolskim konkursie. Wasze prace:

– nie mogą być wcześniej publikowane (prasa, literatura, internet) oraz nagrodzone lub wyróżnione w innych konkursach i przeglądach,
– nie mogą liczyć więcej niż 8 stron prozy lub 3 strony wierszem (wyłącznie w maszynopisie, rozmiar strony A4, margines 2,5 cm z każdej strony, rozmiar czcionki 12),
– muszą być podpisane pseudonimem (obok koniecznie należy podać wiek autora, który nie może przekroczyć 21 lat).
3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 1 tekst prozą i/ lub 3 utwory pisane wierszem.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia.

Do tego czasu należy też uiścić wpisowe w wysokości 15 zł.

Zgłoszenia przyjmują nauczycielki języka polskiego.

Kacze Pióro – Regulamin


KONKURSY REKOMENDOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU:

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (etap szkolny do 21 listopada).

II edycja konkursu Armia Krajowa 1939-1945 – konkurs wojewódzki. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2018 r.

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a Słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach ̶ literackiej i formalnej. Kategoria literacka obejmuje prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy itp.). Kategoria formalna prezentuje klasyczną analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą lub esej. Prace należy przesyłać do 12 stycznia 2018 r.

III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka,komiks, znaczek, film) może być postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia: bitwy, konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Termin nadsyłania prac: do 5 grudnia.

Ósma edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Chinach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana”. Rywalizacja będzie się składała z 2 etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania. Zawody odbędą się 2 grudnia 2017 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 listopada 2017 roku. Główną nagrodą w konkursie dla 3 osób z największą ilością punktów jest uczestnictwo w wakacyjnym tygodniowym obozie językowym w Chinach wraz z przelotem. Nagrodami dodatkowymi dla finalistów oraz przygotowujących ich nauczycieli są roczne i semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Wyspy Portugalii”. Prace przyjmowane są do 20.11.2017.

Hejter, hacker, e-obywatel. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Senatu, a jego finał będzie miał miejsce w Senacie 4 grudnia 2017 r., w trakcie seminarium w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów Czechów. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej przy pomocy programu Microsoft PowerPoint. Termin upływa: 15 listopada.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Orzeł Biały – nasza duma. Prace plastyczne – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka do czasów współczesnych. Termin: 10 stycznia 2018 r.
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Termin rejestracji szkół upływa 15 listopada 2017 r.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 1 grudnia 2017 roku.

Fundacja Nowoczesna Polska po raz drugi organizuje Olimpiadę Cyfrową, aby w ten sposób popularyzować edukację medialną i cyfrową wśród uczniów i nauczycieli. Do 16 listopada trwa rejestracja Szkolnych Komitetów oraz Uczestników i Uczestniczek. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest kreatywne korzystanie z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Zapraszamy uczniów szkół dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie do udziału w Olimpiadzie. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 19 listopada 2017 roku.

XL Mała Olimpiada Matematyczna dla uczniów liceum. Zawody szkolne do 10 stycznia.

„XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie”. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej. Do 30 listopada 2017 r. będzie można zapisać się do konkursów odbywających się w ramach Olimpiady.

„KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM” dla uczniów wszystkich typów szkół. Termin zgłoszenia upływa 12 lutego 2018 roku. W ubiegłym roku wygrała go uczennica naszego gimnazjum.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów „Papież Słowianin”. Tematem dziewiątej edycji Konkursu jest: Święty Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 grudnia.


Konkurs: Misja – książka!

Ogólnopolski turniej literacki dla uczniów – edycja 2017/18.
Zbierz drużynę, napiszcie wspólnie książkę
i wygrajcie atrakcyjne nagrody!

Szczegóły na stronie: https://ridero.eu/pl/contest/konkurs2017/


W świecie fantazji – zaplątani w sieci. Konkurs literacki

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Kultury Piast, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w  Białej Podlaskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis
W tym roku tematem konkursu są „Zaplątani w sieci”.

Uczestnicy mogą przesyłać wiersze (nie więcej niż 3) i prozę (maksymalnie 2 utwory, każdy o objętości do 5 stron).

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.

regulamin_konkurs_literacki_dla_mlodziezy


„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie pokazać na zdjęciach procesy zachodzące w środowisku geograficznym – procesy naturalne oraz uwarunkowane działalnością człowieka. Można pokazać również formy i obiekty będące efektem tych procesów.

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obydwu kategoriach. Termin: 15 stycznia.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.


IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Opis
Tematem konkursu jest „Społeczeństwo w obiektywie”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 


XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Organizatora kilka wierszy albo opowiadanie o objętości do 10 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wybrane utwory zostaną opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-15

Nie boję się muzyki – konkurs na wideoklip

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Fabryka Sztuki z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić wideoklip do fragmentu jednego z pięciu utworów muzyki poważnej:
• Antonin Dworzak – „Humoreska”, op.101 nr 7
• Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll, op. 10 nr 12 („Rewolucyjna”)
• Jan Sebastian Bach – „Aria na strunie g” z III Suity orkiestrowej D -dur, BWV 1068
• Maurice Ravel – „Bolero”
• Georg Friedrich Haendel – „Przybycie Królowej Saby” z oratorium „Salomon” HWV 67

Wideoklip powinien trwać od 2,5 do 3 minut.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
• kategoria indywidualna – tablet
• kategoria grupowa – kamera wideo

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-13

IX Międzyszkolny Konkurs Literacki „Czas szkoły – czas dojrzewania”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów, liceów, techników i szkół branżowych.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• opowiadanie lub fragment opowiadania (maksymalnie 3 strony),
• wiersz,
• komiks (maksymalnie 5 stron A4).

Tematem prac konkursowych mogą być:
– relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,
– rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
– różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.
– mój dom, moja dzielnica, moje miasto, moja mała ojczyzna.

Prace należy przesyłać pocztą. Więcej informacji w regulaminie. Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, książki i bony na zakup książek.

Organizator planuje wydać antologię z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28

X Ogólnopolski Konkurs na Komiks „Podróże Koziołka Matołka – Hiszpania”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć komiks o podróży Koziołka Matołka po Hiszpanii.

Objętość pracy nie może przekraczać 10 jednostronnych kartek formatu A4.

Opłata za zgłoszenie komiksu do konkursu wynosi 10 zł.

Prace należy przesyłać pocztą.

Szczegóły w regulaminie konkursu. Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 złotych.

Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w bezpłatnych warsztatach komiksowych, które odbędą się 25 lutego 2018  roku podczas VIII Dziecięcych Spotkań z Komiksem.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-12

18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” 2018

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury, współorganizatorem – Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów.

Opis
Tematyka filmów zgłaszanych do konkursu powinna dotyczyć człowieka i jego miejsca w świecie.

Czekamy na filmy w sposób jednoznaczny dotyczące człowieka. Festiwal ma na celu kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka poprzez ukazanie w filmowym zapisie tematyki związanej ze wszystkimi aspektami jego życia.

Kochać człowieka to … pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Czas projekcji nie może przekraczać 20 minut.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Grand Prix – Kryształowe Serce
• I nagroda – Złote Serce
• II nagroda – Srebrne Serce
• III nagroda – Brązowe Serce
• Nagrody specjalne
• Specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych
• „Honorowy Henryk” przyznawany przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-07

Konkurs prozatorski im. Fiodora M. Dostojewskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo św. Macieja Apostoła.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

Opis

Jeśli jesteś wrażliwy na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, jeżeli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o twój debiut prozatorski i o wprowadzenie cię w obieg literacki.

„On, który pragnie ujrzeć boga żywego twarzą w twarz, nie powinien go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości”. Fiodor M. Dostojewski

Opowiadania i eseje zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Uczestnik może przesłać tylko jeden tekst o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Autor zwycięskiego tekstu otrzyma nagrodę w wysokosci 100 zł.
Najlepsze opowiadania i eseje zostaną opublikowane w książce, która ukaże się w kwietniu 2018 r. Laureaci otrzymają po 4 egz. książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-02

Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Opis
Do konkursu można zgłaszać reportaże literackie o dowolnej tematyce.

Zaczęliśmy 17 lat temu. Zachęcamy Was do dociekania, bo właśnie na tym polega tworzenie reportażu. Jaki naprawdę, nieskażony opiniami i ocenami, jest otaczający nas świat?
Ten prawdziwy, nie-wirtualny. Ile z tego rozumiecie? Co was intryguje? Co zadziwia? Co przeraża? Czasem wyzwaniem jest odnalezienie prawdziwej historii choćby i w zwykłej codzienności. Powtarzamy zatem kolejny rok z rzędu: Wyjdźcie z domu, poznawajcie, dociekajcie!

Można zgłaszać teksty, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenie powinno zawierać: reportaż wydrukowany w 4 egzemplarzach, wersję elektroniczną pracy na płycie CD oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej oraz dwudniowy pobyt we Wrocławiu. Przewidziane są również nagrody książkowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-30
Strona konkursu www.turniejreportazu.pl/

XIV Ogólnopolski Konkurs na Esej „Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
– uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
– studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
W tym roku uczestnicy konkursu mają odpowiedzieć na pytanie „Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?”.

Pytanie postawione w tytule eseju jest poniekąd retoryczne. Odpowiedzi wcale nie muszą być jednak oczywiste. Mogą zresztą dotyczyć wszystkich wymiarów Lemowego pisarstwa – nie tylko opowieści i opowiadań, frapujących i wciąż aktualnych, lecz również esejów, felietonów i tekstów krytycznych. Które elementy pojawiające się w tekstach Lema można byłoby nazwać dzisiaj proroczymi? Czy wyłania się z nich portret „człowieka z przyszłości”? Na jakie niebezpieczeństwa i diagnozy warto zwrócić uwagę? Czy opisywany przez autora Solaris czas dnia jutrzejszego oznacza zupełne zerwanie z przeszłością, czy też przeciwnie, jest jej odbiciem i konsekwencją? Może Lem nie tyle przewidział, co wymyślił nasz świat? To tylko niektóre z wielu pytań, jakie nasuwają się w trakcie lektury jego książek. Zapraszamy do lektury Lema jako autora opowiadającego o świecie, który nadchodzi, albo może nawet nadszedł, tyle, że niedostrzegalnie. Czy polski pisarz istotnie przewidział nasz świat?

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
– dr hab. Adrian Gleń – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki,
– dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki,
– dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może także przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-27

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić  do udziału w kolejnej, IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego FRASZKA.

W tym roku szkolnym młodzież będzie mogła wziąć udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów IV, V, VI i VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych niezależnie od typu placówki.

Zgłoszenia konkursowe do dnia 12 października 2017 r.

Regulamin Fraszka 2017-18


Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i środowisk polonijnych

Regulamin_XXIV_Lauru


Ogólnopolskie konkursy, które odbędą się w listopadzie 2017 r.

1. „Początki świata, początki ludzkości” – konkurs literacki przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.

2. „Podboje matematyczne” – konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.

Treści wszystkich konkursów zostały skonstruowane w oparciu o podstawę programową.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.egopartum.edu.pl

Podboje matematyczne Regulamin

Poczatki swiata Regulamin


  WYBIERAM WODĘ!

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w kolejnym konkursie „Wybieram wodę – Akcja edukacja”!

W ramach konkursu zachęcamy uczniów klas 1-6 do nakręcenia krótkiego filmu edukacyjnego (do 3 min.) promującego wodę. Na zgłoszenia filmów przez szkoły czekamy do 20 października 2017 r. Dla autorów zwycięskich filmów edukacyjnych przewidziano nagrody rzeczowe, a dla szkoły zapas wody!

1. Zarejestruj się w programie edukacyjnym „Wybieram wodę” TU (dla niezarejestrowanych szkół)
2. Po rejestracji przystąp do konkursu „Wybieram wodę – Akcja edukacja”! skierowanego do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych (Regulamin).
3. Do 20 października 2017 r. (liczy się data zgłoszenia pracy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www Konkursu) czekamy na filmy edukacyjne:

a) projekty indywidualne uczniów danej szkoły

b) projekty mogą być z udziałem osób trzecich (za ich zgodą)

c) projekty mogą być skierowane do najbliższego otoczenia ucznia: koledzy, sąsiedzi, rodzina, środowisko szkolne

d) projekty dotyczą wody (istotna rola wody w życiu człowieka lub konieczność picia wody, lub wpływ wody na zdrowie człowieka, lub wpływ oszczędzania wody na ochronę środowiska i budżety gospodarstw domowych, lub eksperymenty chemiczne/fizyczne z wodą, lub znaczenie wody w przyrodzie/środowisku/ekosystemach)

4. Każdy film edukacyjny w formie video (do 3 min.) należy umieścić na stronie szkoły i wraz z krótkim opisem zgłosić do konkursu wypełniając formularz TU (formularz zgłoszeniowy do Konkursu).
5. Do 6 listopada 2017 r. nagrodzone filmy edukacyjne będą zaprezentowane na stronie www.wybieramwode.pl


„SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA”– konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum

sport-w-wyobrazni-ucznia-2017


„Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)

Ogólnopolski Konkurs Historyczny na projekt gazetki ściennej/nagranie amatorskiej audycji radiowej. Uczniowie pracują w kilkuosobowych zespołach. W finale najlepsi będą rozwiązywać test wiedzy. Organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.

regulamin OKH


„Papież Słowianin”

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.

Tematy prac na etapie szkolnym:

TEMAT 1: „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…”
W oparciu o poemat Myśląc Ojczyzna oraz inne wypowiedzi papieskie spróbuj zarysować odpowiedź na pytanie: Jak Karol Wojtyła/Jan Paweł II wyraża i uzasadnia powinność miłości do ojczyzny?

TEMAT 2: «„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!”»: Św. Jana Pawła II wołanie o przemianę oblicza polskiej ziemi – „Papieski program troski o przyszłość Polski” dla młodych Polaków.
Na podstawie wybranych homilii wygłoszonych w Polsce: Plac Zwycięstwa (2.06.1979.); Do młodzieży akademickiej przed Kościołem św. Anny (3.06. 1979.); Do młodzieży podczas Apelu Jasnogórskiego (1983); Do młodzieży na Westerplatte (1987), spróbuj sformułować „papieski program troski o przyszłość Polski” dla młodych Polaków.

TEMAT 3: Droga do autentycznej wolności/niepodległości Polaków i Polski w nauczaniu św. Jana Pawła II po 1989 roku – na podstawie homilii nt. Dekalogu (1991).
Przybliż zatroskanie Jana Pawła II o kierunek zmian zachodzących w Polsce.

Konkurs przebiega na trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wśród atrakcyjnych nagród znajduje się również dodatkowa punktacja uwzględniana w rekrutacji do liceum. Etap szkolny potrwa do 16 stycznia. Chętni uczniowie mogą się zapisywać u swoich katechetów.

Regulamin Papież Słowianin

 


Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do konkursu plastycznego:

II MIĘDZYWOJEWODZKI KONKURS PRZYRODNICZY

 

 

 

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej. Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Olimpiada zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych i odbędzie się 14-11-2017 r.

Zgłoszenia szkoły można dokonać do 25-10-2017 r. u pań polonistek:

•    Wypełnić ZGŁOSZENIE na stronie www.olimpus.edu.pl/mitologia

 Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 5 uczestników. Olimpiada Mitologiczna jest konkursem płatnym.

Przewiduje się przeprowadzenie testów o dwóch skalach trudności (poziom 1 – klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz poziom 2 – klasa VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum). Każdy test składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech odpowiedzi, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinno stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Olimpiady Olimpus coraz częściej umieszczane są w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym.