KONSULTACJE

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

18 września 2019

6 listopada 2019

18 listopada – zebranie z rodzicami kl. III LO – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

11 grudnia 2019 – Katolicki Dzień Kobiet, kiermasz świąteczny, zebranie z rodzicami, informacja o ocenach niedostatecznych, informacja o ocenach na pierwsze półrocze kl. III LO

29 stycznia 2020  – zebranie z rodzicami – przedstawienie ocen śródrocznych

18 marca 2020 – Katolicki Dzień Ojca, konsultacje z rodzicami; zebranie z rodzicami dla klasy III LO – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

20 maja 2020 – zebranie z rodzicami – informacja o ocenach niedostatecznych i nieklasyfkowaniach

10 czerwca 2020 – zebranie z rodzicami –przedstawienie ocen rocznych