MEGAMISJA w szkole podstawowej

Uczęszczający do świetlicy uczniowie szkoły podstawowej wraz z nadejściem nowego roku szkolnego rozpoczęli swoją przygodę z MegaMisją. Organizatorem programu jest Fundacja Orange, która działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy angażuje najmłodszych do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i budowania społeczności z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii. MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów. Aby dostosować wyzwania do potrzeb dzieci, oparto je na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w nich animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposażenie placówki. MegaMisja nie polega jedynie na zajęciach przy komputerze – uczniowie rysują, wycinają, dyskutują. W ten sposób ćwiczą także ważne kompetencje społeczne: umiejętność współpracy i osiągania kompromisów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://megamisja.pl/