O NAS

ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Szkoły Katolickie w Opolu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w  Częstochowie. Instytucja powstała  11 listopada 1990 r. jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji”. Stale się rozwija – prowadzi niemal 150 szkół i przedszkoli w całej Polsce.

LOKALIZACJA

W świeżo wyremontowanym, nowocześnie wyposażonym budynku przy ul. Plebiscytowej 5 mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, liceum i technikum. Uczniowie poszczególnych etapów edukacyjnych zajmują oddzielne piętra, dodatkowo przedszkole posiada osobne wejście.

NASZA MISJA

Nasze szkoły funkcjonują na zasadach placówek publicznych. Są bezpłatne. Zależy nam na rzetelnym przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz wyposażeniu ich w umiejętności przydatne w życiu.
Niezbędnym składnikiem edukacji w naszych szkołach jest wychowywanie w duchu chrześcijańskich wartości. Ze szczególną troską dbamy o jego integralny rozwój oraz indywidualizację procesu nauczania. Z dumą korzystamy z sąsiedztwa kościoła seminaryjnego – raz w tygodniu uczestniczymy we Mszy Świętej, każdy dzień rozpoczynamy modlitwą poranną.

NAUCZYCIEL I UCZEŃ

Nauczyciele to osoby świeckie. Ważny jest dla nas każdy młody człowiek. Szansę na osiąganie sukcesów otrzymują w naszej placówce zarówno uczniowie zdolni, jak i ci słabsi, którzy mają możliwość wyrównać zaległości i niedociągnięcia w czasie zajęć wyrównawczych i konsultacji.

Staramy się, by nasi uczniowie wyrastali na aktywnych uczestników kultury. Z zaangażowaniem pomagamy rozwijać pasje i odkrywać talenty. Realizujemy szereg projektów edukacyjnych, wyjeżdżamy na wymiany europejskie, współpracujemy z instytucjami nauki i kultury, możemy się pochwalić bogatą ofertą zajęć edukacyjnych.