Projekt „Ważka” i nasi uczniowie w Filharmonii Opolskiej

Instrumenty, łąki i ważki

W piątek (18.03) w ramach świętowania ostatnich podrygów zimy uczniowie klas I ABC oraz II AB uczestniczyli w warsztatach plastyczno-muzycznych w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda kolejno uczestniczyła w poszczególnych warsztatach: plastycznych, w których uczniowie wykonywali swoje własne, oryginalne ważki oraz rysowali łąki dla wspomnianych owadów; instrumentalnych, dzięki którym można było zaznajomić się ze znanymi lub nieco mniej popularnymi instrumentami i spróbować sił w graniu na nich oraz muzycznych, w których młodzież mogła zapoznać się z elementami teorii muzyki. Młodzież bardzo zaangażowała się w zajęcia, a także niektórzy nauczyciele próbowali swoich sił jako trębacze czy dyrygenci.

Na koniec młodzież mogła uczestniczyć w próbie muzyków orkiestry symfonicznej, przygotowujących się do wieczornego koncertu. Uczniowie wysłuchali symfonię Johannesa Brahmsa – III Symfonia F-dur op. 90 pod batutą maestra Marka Pijarowskiego.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska Filharmonia Opolska