Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rity

  Dnia 19 października 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas – panie Zuzanna Kamińska i Katarzyna Szuba. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której nasze pierwszaki przeczytały modlitwę. Następnie uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, przedszkolaki oraz inni zaproszeni goście udali się do auli seminaryjnej, aby wspólnie z pierwszoklasistami przeżywać ten niezwykle ważny dla nich dzień. Występ dzieci rozpoczął się od powitania przez starszych kolegów – otrzymały od nich kilka ważnych wskazówek i już oficjalnie zostały włączone do wielkiej szkolnej rodziny. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W części oficjalnej złożyli też ślubowanie:

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.
Po programie artystycznym pani dyrektor uroczyście pasowała uczniów, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy. Trzecioklasiści ofiarowali dzieciom piękne zakładki do książek. Po apelu czekał też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców w klasach. Na pewno ten dzień na długo zapisze się wszystkim w pamięci.