DYREKCJA

Szkoła Podstawowa
Dyrektor mgr Maria Dragon
Wicedyrektor mgr Elżbieta Stanek

Gimnazjum
Dyrektor mgr Maria Dragon
Wicedyrektor mgr Agnieszka Nowak

Liceum
Dyrektor mgr Maria Dragon