Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK 

ulotka SP
Formularz rekrutacji szkoła podstawowa

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK  (dla uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum)

ulotka LO
Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019-20 (po gimnazjum)
Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/20 (po szkole podstawowej)

 

NOWE! Technikum SPSK  (dla uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum)

ulotka T
Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020 ( po gimnazjum)
Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020 (po szkole podstawowej)
załącznik nr 1

Nauka w naszych szkoła na wszystkich poziomach edukacyjnych jest bezpłatna!